Разделы сайта
Новые фото
[28.09.2023] А 414 РТ 92
[28.09.2023] Т 022 АУ 750
[27.09.2023] А 615 ТА 92
[27.09.2023] А 642 РС 92
[27.09.2023] О 302 МС 31
Приборная панель
TOPlist
Фото: 12233
новости: 1157
материалы: 180
GISMETEO: Погода по г.Севастополь

· 28.09.2023 · Четверг · 11:52 · Главная · Вход · Регистрация · О сайте · Гостевая · Обратная связь · Ссылки ·


ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ » Т р о л л е й б у с   2012-02-19 :: Хроника судебных решений по искам Севастопольской городской администрации к Львовскому автозаводу
2009 год

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА
01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98

РІШЕННЯ ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 6/544  26.11.2009

За позовом Прокурора міста Севастополя в інтересах держави в особі Головного управління житлово-комунального господарства Севастопольської міської державної адміністрації
До відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю "Українські комерційні автомобілі”

Про спонукання до виконання договірних зобов’язань та стягнення 205621,29 грн.

Суддя Ковтун С.А.
Представники сторін:
Від прокуратури Морозов В.Ю. (за дов.)
Від позивача Крочак О.С. (за дов.)
Від відповідача Терновий Ю.В. (за дов)

В судовому засіданні 26.11.2009 р. на підставі ст. 85 ГПК України за згодою представників сторін оголошено вступну та резолютивну частини рішення суду.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

До Господарського суду міста Києва звернувся з позовом прокурор міста Севастополя в інтересах держави в особі Головного управління житлово-комунального господарства Севастопольської міської державної адміністрації до товариства з обмеженою відповідальністю "Українські комерційні автомобілі” про зобов'язання відповідача виконати зобов'язання за договором від 28.03.2009 р. № КП-49/08/01, а також про стягнення з відповідача неустойки у розмірі 205621,29 грн.

Позовні вимоги мотивовані тим, що 90-денний строк виконання поставки, встановлений умовами спірного договору закінчився 29.12.2008 р., але відповідачем до цього часу поставку двох тролейбусів не здійснено. В зв’язку з не належним виконанням відповідачем своїх зобов’язань по поставці йому було нараховано неустойку у розмірі 205621,29 грн.

Позивач подав клопотання про забезпечення позову і просить: забезпечити позов шляхом накладання арешту на грошові суми, що належать відповідачеві, у розмірі суми позову - 205621,29 грн., і знаходяться на рахунках в наступних фінансових установах: ВАТ "Український професійний банк” у м. Києві, МФО 300205, п/р 2600067462, код ЄДРПОУ 33440482; ВАТ "Український професійний банк” у м. Києві, МФО 300205, п/р 260016746, код ЄДРПОУ 33440482.

Відповідно до ст. 66 ГПК України господарський суд за заявою сторони, прокурора чи його заступника, який подав позов, або з своєї ініціативи має право вжити заходів до забезпечення позову. Забезпечення позову допускається в будь-якій стадії провадження у справі, якщо невжиття таких заходів може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення господарського суду.

Позивач не обґрунтував, яким чином невжиття цих заходів до забезпечення позову може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення господарського суду.

З огляду на вище зазначене заяву про забезпечення позову судом відхилено як не обґрунтовану.

Ухвалою суду від 15.09.2009 р. було порушено провадження у справі № 6/544 та призначено її розгляд на 12.10.2009 р.

У судове засідання 12.10.2009 р. представники сторін не з'явились.

Через канцелярію суду надійшла телеграма, направлена від імені позивача, з проханням відкласти розгляд справи.

Ухвалою суду від 12.10.2009 р. розгляд справи було відкладено до 02.11.2009 р.

Представник прокуратури в судове засідання не з'явився.

Сторонами подано спільне клопотання про продовження строку вирішення спору на підставі ст. 69 ГПК України.

Крім того, сторони подали спільне клопотання про оголошення перерви в судовому засіданні для мирного врегулювання спору.

Судом задоволено клопотання сторін та оголошено перерву до 26.11.2009 р.

Позивач подав заяву про збільшення позовних вимог і просить: зобов'язати відповідача виконати зобов'язання за умовами Договору від 28 березня 2008 року № КП-49/08/01 шляхом поставки на користь Головного управління житлово-комунального господарства Севастопольської міської державної адміністрації двох тролейбусів протягом 10 днів з моменту набрання чинності рішення по цієї справі; стягнути з ТОВ "Українські комерційні автомобілі” на користь Головного управління житлово-комунального господарства Севастопольської міської державної адміністрації неустойку за період з 30.12.2008 р. по 20.11.2009р. у розмірі 411702,48грн.

Відповідач надав відзив на позовну заяву, в якому заперечує проти нарахування штрафних санкцій, з огляду на відсутність вини. В зв’язку з коливанням на валютному ринку і використання імпортних комплектуючих, відповідач був не в змозі вчасно за них розрахуватись, тому прострочив виконання зобов’язання перед позивачем.

Розглянувши надані учасниками судового процесу документи і матеріали, заслухавши пояснення представників сторін, всебічно та повно з’ясувавши обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги і заперечення, об’єктивно оцінивши в сукупності докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд встановив:

28 березня 2008 року між Головним управлінням житлово-комунального господарства Севастопольської міської державної адміністрації (далі - ГУ ЖКХ СМДА) і товариством з обмеженою відповідальністю "Українські комерційні автомобілі” за результатами відповідного тендеру було укладено договір постачання № КП-49/08/01. (Рішення тендерного комітету ГУЖКГ СМДА, протокол від 28.03.2008 р. та Висновку Міжвідомчої комісії № 3/876-вс/л від 27.03.2008 р.)

Постачальних зобов'язується у строки та на умовах цього Договору передати у власність Замовника товар в асортименті, кількості, за ціною та на загальну вартість згідно специфікації, яка є невід'ємною частиною цього договору (п.п. 1.4.), а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити цей Товар. (п. 1.2 Договору).

Товар, який є предметом цього договору - тролейбуси марки ЕІеktro LAZ-12, виготовлені Закритим акціонерним товариством „Завод комунального транспорту”, м. Львів, у кількості, за ціною, на загальну вартість, що визначені специфікацією до предмету Договору (п.п. 1.4.), та які цілком відповідають технічній специфікації надалі за текстом –"Товар” . Поставці підлягають тролейбуси у кількості 9 штук загальною вартістю 9198000,00 грн. (1022000,00 грн. за одиницю). (п. 1.3, 1.4 Договору).

Постачальник здійснює постачання Товару в кількості, в асортименті і у терміни, відповідно до вимог письмової заявки Замовника, та з додержанням умов цього Договору. При цьому, відповідно до умов цього Договору поставка Товару має бути здійснена впродовж квітня-грудня 2008 року. (п. 2.1 Договору).

Згідно п. 2.2, 2.3 Договору замовник, після одержання коштів на свій реєстраційний рахунок, надсилає Постачальнику письмову заявку, в якій повідомляє про кількість та строки поставки партії Товару, не менш як за 30 діб до передбаченого строку поставки. При цьому обсяг поставки визначається у обсязі, який відповідає фактичному фінансуванню Замовника. Постачання Товару, зазначеного в специфікації (п. 1.4. даного Договору), здійснюються автомобільним транспортом на умовах СІР - м. Севастополь, вул. Леніна, 2, згідно ІНКОТЕРМС-2000, у строк, не більш 90 днів з моменту отримання замовлення (п.п. 2.2. цього Договору).

Згідно з п. 3.5 вищезгаданого договору, Замовник (ГУ ЖКХ СМДА) здійснює передплату товару (або його частини) у розмірі 100 % коштів, отриманих на його реєстраційний рахунок (п. п. 2.2 Договору) на підставі рахунків-фактур Постачальника (відповідача) згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 2006 року № 1404. У разі здійснення Замовником 100% передоплати Товару (або його частини) Постачальник зобов'язується здійснити постачання фактично сплаченого Товару протягом 90 календарних днів з моменту отримання передоплати.

Головне управління житлово-комунального господарства Севастопольської міської державної адміністрації здійснило 100 % передоплату за постачання частини Товару, а саме за постачання тролейбусів у кількості 2 штук на суму 2044000,00 грн. Це підтверджується поданими до матеріалів справи платіжними дорученнями: № 12 від 15 вересня 2008 року на суму у розмірі 292 500, 00 грн.; № 13 від 15 вересня 2008 року на суму у розмірі 729 500,00 грн..; № 1 від 30 вересня 2008 року на суму у розмірі 71 500,00 грн.; № 15 від 30 вересня 2008 року на суму у розмірі 180 000,00 грн.; № 16 від 30 вересня 2008 року на суму у розмірі 770 500,00 грн.

Даний договір набирає сили з моменту його підписання сторонами і діє до 31.12.2008 р., але у будь-якому випадку, - до дня виконання сторонами своїх зобов’язань у повному обсязі. (п. 8.1 Договору).

Сплата неустойки не звільняє сторони від виконання прийнятих на себе зобов’язань за цим договором. (п.4.2 Договору).

Відповідно до ч 1 ст. 530 ЦК України якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Відповідно до ч. 1 ст. 612 ЦК України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов'язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Договором від 28.03.2008 р № КП-49/08/01 встановлено, що товар має бути поставлено протягом 90 днів з дати попередньої оплати, яка мала місце 30.09.2008 р., тобто до 30.12.2008 р. Інший строк поставки не був узгоджений контрагентами у встановленому договором порядку. Відповідач вважається таким, що прострочив виконання свого зобов’язання починаючи з 31.12.2008 р.

Відповідно до ст. 526 ЦК України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Згідно ст. 629 Цивільного кодексу України договір є обов’язковим для виконання сторонами.

Відповідно до ст. 712 Цивільного кодексу України за договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов'язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов'язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов'язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму. До договору поставки застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає з характеру відносин сторін.

В ч. 1 ст. 693 ЦК України зазначено, якщо договором встановлений обов'язок покупця частково або повністю оплатити товар до його передання продавцем (попередня оплата), покупець повинен здійснити оплату в строк, встановлений договором купівлі-продажу, а якщо такий строк не встановлений договором, - у строк, визначений відповідно до статті 530 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 693 ЦК України якщо продавець, який одержав суму попередньої оплати товару, не передав товар у встановлений строк, покупець має право вимагати передання оплаченого товару або повернення суми попередньої оплати.

Судом встановлено, що відповідач не належним чином виконав, взяті на себе зобов’язання, прострочив поставку товару, в зв’язку з чим, позивач звернувся з вимогою про передання оплаченого товару: 2 тролейбусів марки ЕІеktro LAZ-12. Суд вважає вимогу позивача обґрунтованою, та такою, що ґрунтується на чинному законодавстві та підтверджена матеріалами справи, в зв’язку з чим 2 тролейбуси марки ЕІеktro LAZ-12 підлягають передачі позивачу.

Позивач звернувся з вимогою про стягнення з відповідача неустойки у розмірі 411702,48 грн.

Відповідно до ст. 611 ЦК України у разі порушення зобов'язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема: сплата неустойки.

Відповідно до ст. 549 ЦК України неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання.

Згідно ч. 4 ст. 231 ГК України у разі якщо розмір штрафних санкцій законом не визначено, санкції застосовуються в розмірі, передбаченому договором. При цьому розмір санкцій може бути встановлено договором у відсотковому відношенні до суми невиконаної частини зобов’язання або у певній, визначеній грошовій сумі, або у відсотковому відношенні до суми зобов’язання незалежно від ступеня його виконання, або у кратному розмірі до вартості товарів (робіт, послуг).

Контрагенти у договорі передбачили розмір неустойки та порядок її стягнення.

У разі затримки поставки товару або поставки в не повному обсязі, заявленому замовником, постачальник сплачує неустойку у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми непоставленого в строк товару за кожний день прострочення. У випадку не належного виконання або не виконання умов цього договору, сторони несуть відповідальність згідно з приписами ст. 231 ГК України. (п. 4.1, 4.6 Договору).

В силу положень ч. 6 ст. 232 ГК України нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов’язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов’язання мало бути виконано. Діючим господарським законодавством не передбачена можливість нарахування штрафних санкцій більше ніж за півроку і цей строк є припікальним.

З урахуванням наведеного, за несвоєчасне виконання зобов’язання за договором від 28.03.2008р. № КП-49/08/01, з відповідача на користь позивача підлягає стягненню сума неустойки в розмірі 242928,00 грн., розрахована судом з урахуванням періодів прострочення за шість місяців, як це передбачено ч. 6 ст. 232 ГК України.

Сума пені, визначена позивачем є не обґрунтованою, оскільки розрахована без урахування приписів ч. 6 ст. 232 ГК України.

Згідно зі ст. 32 Господарського процесуального кодексу України доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги чи заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

Відповідно до статті ст. 33 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Відповідач не надав суду жодних доказів на підтвердження своїх заперечень.

Суд вважає вимоги позивача обґрунтованими і такими, що підлягають частковому задоволенню.

Відповідно до ст. 49 ГПК України державне мито підлягає стягненню з відповідача в доход бюджету пропорційно сумі задоволених вимог, оскільки позивач звільнений від сплати державного мита.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 33, 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити частково.

Зобов'язати товариство з обмеженою відповідальністю "Українські комерційні автомобілі” виконати зобов'язання за умовами Договору від 28 березня 2008 року № КП-49/08/01 шляхом поставки на користь Головного управління житлово-комунального господарства Севастопольської міської державної адміністрації двох тролейбусів марки ЕІеktro LAZ-12, виготовлених закритим акціонерним товариством "Завод комунального транспорту” загальною вартістю 2044000,00 грн. протягом 10 днів з моменту набрання чинності рішення по цій справі.

Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю "Українські комерційні автомобілі” (03124, м. Київ, б-р. Лепсе, 6, код ЄДРПОУ 33440482, п/р 260016746 в ВАТ "УПБ” у м. Києві, МФО 300205) на користь Головного управління житлово-комунального господарства Севастопольської міської державної адміністрації (99011, м. Севастополь, вул. Леніна, 2, код ЄДРПОУ 33949086) неустойку у розмірі 242928,00 грн.

Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю "Українські комерційні автомобілі” (03124, м. Київ, б-р. Лепсе, 6, код ЄДРПОУ 33440482, п/р 260016746 в ВАТ "УПБ” у м. Києві, МФО 300205) в дохід Державного бюджету України 22869,28 грн. державного мита.

Суддя С.А. Ковтун

Рішення підписано 25.12.2009 р.

http://jurportal.org/writ/8241907

-----------------------------------------------------------------------------------------------
2010 год

ВИЩИЙ  ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД  УКРАЇНИ 

ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ         
26 жовтня 2010 р.                                                                                   
 
Справа № 5020-7/014-12/062 

Вищий господарський суд України у складі колегії суддів:
Т.Б. Дроботової - головуючого
Н.О. Волковицької,
Л.І. Рогач

за участю представників:
позивача
не з'явився (про час та місце судового засідання повідомлений належно)
відповідача
не з'явився (про час та місце судового засідання повідомлений належно)
треті особи
не з'явилися (про час та місце судового засідання повідомлений належно)
прокурор
Гаврилова Ю.Ю., посв. № 69

розглянувши у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу 
Товариства з обмеженою відповідальністю "Українські комерційні автомобілі"
на постанову Севастопольського апеляційного господарського суду від 26.07.2010 року
у справі №5020-7/014-12/062 Господарського суду міста Севастополя
за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Українські комерційні автомобілі"
до Головного управління житлово-комунального господарства Севастопольської міської державної адміністрації
третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача
Закрите акціонерне товариство "Завод комунального транспорту"
третя особа Севастопольська міська рада
за участю прокуратури м. Севастополя
про зміну договору

ВСТАНОВИВ:

11.01.2010 року Товариство з обмеженою відповідальністю Товариства з обмеженою відповідальністю "Українські комерційні автомобілі" звернулося до господарського суду з позовом до Головного управління житлово-комунального господарства Севастопольської міської державної адміністрації про внесення змін до пунктів 1.4, 3.1, 3.2 договору поставки від 28.03.2008 № КП-49/08/01 та додатку 1 до договору щодо ціни товару з викладенням їх в запропонованій позивачем редакції, посилаючись на статтю 652 Цивільного кодексу України (з урахуванням заяви про уточнення позовних вимог від 22.02.2010, т.1, а.с.87-88).

В обґрунтування позовних вимог позивач покликався на об'єктивні обставини нестабільності на валютному ринку України в четвертому кварталі 2008 року та різкий ріст курсу валюти, через що позивач не може передати товар, за ціною, що була попередньо встановлена сторонами в договорі поставки.

Відповідач відхилив позовні вимоги, зазначивши, що договір поставки від 28.03.2008 № КП-49/08/01 укладено по результатам спеціальної процедури закупівлі у одного учасника; спеціальним законодавством, що регулює закупку товарів, робіт та послуг за державні кошти, заборонено змінювати істотні умови договору до його повного виконання сторонами; фінансування закупівлі товару за спірним договором не здійснюється за власні кошти відповідача, що виступає лише головним розпорядником грошових коштів, що надходять з Державного та місцевого бюджетів; рішенням Господарського суду міста Києва Товариство з обмеженою відповідальністю "Українські комерційні автомобілі" зобов'язано здійснити поставку обумовленого товару за ціною, передбаченою в договорі.

Рішенням Господарського суду міста Севастополя від 13.05.2010 року (суддя Харченко І.А.) у задоволенні позову відмовлено з огляду на його необґрунтованість.

Постановою Севастопольського апеляційного господарського суду від 26.07.2010 року (судді: Котлярова О.Л. –головуючий, Антонова І.В., Ткаченко М.І.) рішення місцевого господарського суду залишено без змін з огляду на його відповідність матеріалам справи та нормам чинного законодавства.

Не погоджуючись з висновками судів попередніх інстанцій, позивач звернувся до Вищого господарського суду України з касаційною скаргою, в якій просить скасувати постанову апеляційної інстанції та рішення місцевого господарського суду, як прийняті з порушенням норм матеріального та процесуального права; постановити нове рішення про задоволення позову.

Скаржник зазначає, що дана справа не підсудна Господарському суду міста Севастополя за частиною 4 статті 16 Господарського процесуального кодексу України, позаяк відповідачем у даній справі  є Севастопольська міська державна адміністрація; всупереч частині 1 статті 84 Господарського процесуального кодексу України зміст мотивувальної частини рішення суперечить матеріалам справи та не підтверджено належними доказами; судами не надано оцінки наявності чи відсутності обставин, визначених частиною 2 статті 652 Цивільного кодексу України для внесення змін у договір, що є істотними для вирішення даного спору; відмова від внесення змін до договору суперечить загальним засадам цивільного законодавства та вимогам розумності та справедливості.

Відповідач не подав відзив на касаційну скаргу, учасники спору не скористалися правом на участь представників у судовому засіданні. 

Заслухавши доповідь судді –доповідача, пояснення прокурора, присутнього в судовому засіданні, перевіривши наявні матеріали справи на предмет правильності юридичної оцінки обставин справи та повноти їх встановлення в судовому рішенні, колегія суддів вважає, що касаційна скарга не підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до частин 1 та 2 статті 1117  Господарського процесуального кодексу України, переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, касаційна інстанція на підставі фактичних встановлених обставин справи перевіряє застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права.

Касаційна інстанція не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові господарського суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати нові докази або додатково перевіряти докази.

Відповідно до статті 627 Цивільного кодексу України сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості. Водночас згідно статті 525 Цивільного кодексу України одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

За статтею 188 Господарського  кодексу України зміна та розірвання господарських договорів у односторонньому порядку не допускаються, якщо інше не передбачено законом або договором; при цьому зацікавлена у зміні договору сторона повинна надіслати відповідні пропозиції іній стороні, а інша сторона, одержавши пропозицію про зміну договору, у двадцяти денний строк повідомляє другу сторону про результати розгляду цієї пропозиції.

Якщо сторони не досягли згоди, або відповіді у встановлений строк (з урахуванням часу поштового обігу) не одержано, заінтересована сторона має право передати спір на вирішення суду.

Згідно статті 651 Цивільного кодексу України зміна або розірвання договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом; договір може бути змінено чи розірвано за рішенням суду на вимогу однієї зі сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом.

У разі істотної зміни обставин, якими сторони керувалися при укладенні договору, та у разі недосягнення сторонами згоди щодо приведення договору у відповідність зі істотно зміненими обставинами, договір може бути розірваний, а з підстав, передбачених частиною 4 статті 652 Цивільного кодексу України, - змінений за рішенням суду на вимогу заінтересованої сторони за наявності одночасно таких умов:

- в момент укладення договору сторони виходили з того, що така зміна обставин не настане;

- зміна обставин зумовлена причинами, які заінтересована сторона не могла усунути після їх виникнення при всій турботливості та обачності, які від неї вимагалися;

- виконання договору порушило б співвідношення майнових інтересів сторін та позбавило б заінтересовану сторону того, на що вона розраховувала при укладенні договору;

- із суті договору або звичаїв ділового обороту не випливає, що ризик зміни обставин несе заінтересована сторона.

Тобто, заінтересована сторона повинна довести належними та допустимими доказами, що в момент укладення договору сторони виходили з того, що така зміна обставин не настане, відсутня вина заінтересованої сторони у неможливості усунення причин, що призвели до зміни обставин.

Водночас обов'язковою умовою прийняття судового рішення про зміну (а не про розірвання договору) з огляду на істотну зміну обставин є також наявність підстав, передбачених частиною 4 статті 652 Цивільного кодексу України: зміна договору у зв'язку з істотною зміною обставин допускається за рішенням суду у виняткових випадках, коли розірвання договору суперечить суспільним інтересам, або  потягне для сторін шкоду, яка значно перевищує затрати, необхідні для виконання договору на умовах, змінених судом.

Ці обставини також підлягають дослідженню судами при прийняття відповідного рішення та належному відображенню в судових рішеннях.

За абзацом 5 частини 2 статті 34 Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" (в редакції, чинній на момент укладення спірного договору) умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від умов тендерної (цінової) пропозиції учасника –переможця процедури закупівлі, крім випадків зменшення ціни тендерної пропозиції у порядку, передбаченому цим Законом, та не повинні змінюватися після підписання договору про закупівлю, крім випадків отримання відповідного позитивного висновку Міжвідомчої комісії з питань державних закупівель. Пунктом 84 Тимчасового положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 28.03.2008р., умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від умов тендерної (цінової) пропозиції учасника –переможця процедури закупівлі, крім випадків зменшення ціни тендерної пропозиції у порядку, передбаченому цим Тимчасовим положенням. Істотні умови договору про закупівлю не повинні змінюватися після підписання договору, крім випадків, визначених порядком зміни умов договору про закупівлю, що затверджується уповноваженим органом за погодженням з Міністерством фінансів України. За змінами, внесеними до пункту 84 Постановою Кабінету Міністрів України від 08.07.2009р. № 697, умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від умов тендерної (цінової) пропозиції учасника – переможця процедури закупівлі. Істотні умови договору про закупівлю не повинні змінюватися після підписання договору до повного виконання зобов'язань сторонами.

Судами попередніх інстанцій встановлено, що 28.03.2008р. Головним управлінням житлово-комунального господарства Севастопольської міської державної адміністрації (замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Українські комерційні автомобілі" (постачальник) за результатами відповідного тендеру було укладено договір постачання № КП-49/08/01 (рішення тендерного комітету Головного управління житлово-комунального господарства Севастопольської міської державної адміністрації, протокол від 28.03.2008 року, Висновок Міжвідомчої комісії № 3/876-вс/л від 27.03.2008 року).

Умовами вказаного договору передбачено, що постачальник зобов'язується у строки та на умовах, визначених договором, передати у власність замовника товар в асортименті, кількості, за ціною та на загальну вартість згідно специфікації, що є невід'ємною частиною даного договору, а замовник зобов'язується прийняти та оплатити цей товар. Товаром, що підлягає поставці за договором, є тролейбуси марки Elektro LAZ-12, виготовлені Закритим акціонерним товариством "Завод комунального транспорту" м. Львів, у кількості, за ціною та на загальну вартість, що визначені специфікацією до предмету договору, та які цілком відповідають технічній специфікації: тролейбуси у кількості 9 штук загальною вартістю 9198000грн. (1022000грн. за одиницю).

Постачання товару здійснюється в кількості, асортименті та в терміни згідно з письмовою заявкою замовника та з додержанням умов цього договору, що обумовлюють поставку товару впродовж квітня-грудня 2008 року.

За визначеними в договорі умовами постачання замовник після одержання коштів на свій реєстраційний рахунок надсилає постачальнику письмову заявку не менш, ніж за 30 діб до передбаченого строку поставки, в якій повідомляє про кількість та строки поставки товару відповідно до фактичного фінансування замовника. Постачання товару здійснюється автомобільним транспортом на умовах СІР –м. Севастополь, вул. Леніна, 2, згідно ІНКОТЕРМС-2000, у строк, не більш 90 днів з моменту отримання замовлення. У разі здійснення замовником 100% передоплати товару (або його частини) постачальним зобов'язується здійснити постачання фактично оплаченого товару протягом 90 календарних днів з моменту отримання передоплати.

Даний договір набирає сили з моменту підписання його сторонами та діє до 31.12.2008р., але у будь-якому випадку – до дня виконання сторонами своїх зобов'язань у повному обсязі.

Також господарськими судами попередніх інстанцій встановлено, що платіжними дорученнями, наявними у матеріалах справи (т.1, а.с.64-68), підтверджується здійснення відповідачем з 15.09.2008р. по 30.08.2008р. 100% передоплати за постачання частини товару –тролейбусів у кількості 2 штук на суму 2044000грн., відтак узгоджений сторонами строк поставки товару –до 30.12.2008 року; відповідач обов'язок по поставці вказаного товару не виконав.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 26.11.2009р. у справі № 6/544 зобов'язано Товариство з обмеженою відповідальністю "Українські комерційні автомобілі" виконати зобов'язання за умовами договору від 28.03.2008 року № КП-49/08/01 шляхом поставки на користь Головного управління житлово-комунального господарства Севастопольської міської державної адміністрації двох тролейбусів марки Elektro LAZ-12, виготовлених Закритим акціонерним товариством "Завод комунального транспорту", загальною вартістю 2044000грн. протягом 10 днів з моменту набрання чинності рішенням; вказане рішення набрало законної сили.

Застосувавши вказані вище приписи чинного законодавства, суди попередніх інстанцій встановили, що позивач звернувся до господарського суду з вимогою про внесення змін до простроченого ним зобов'язання, щодо якого наявна законодавча заборона про його зміну; також із суті договору та положень статті 42 Господарського кодексу України випливає, що ризик зміни обставин несе заінтересована сторона –позивач, як особа, що здійснює підприємницьку діяльність на власний ризик, тобто, відсутня обов'язкова умова для застосування приписів статті 652 Цивільного кодексу України.

Рішення є законним  тоді,  коли  суд,  виконавши  всі вимоги процесуального законодавства і всебічно перевіривши обставини,  вирішив справу у відповідності з нормами матеріального права, що підлягають застосуванню до даних правовідносин; обґрунтованим визнається рішення, в якому повно відображені обставини, які мають значення для даної справи, висновки суду про встановлені обставини і правові наслідки є вичерпними, відповідають дійсності і підтверджуються достовірними доказами, дослідженими в судовому засіданні.

Перевіривши у відповідності до частини 2 статті 111 5  Господарського процесуального кодексу України юридичну оцінку обставин справи та повноту їх встановлення у рішенні місцевого господарського суду та постанові апеляційного господарського суду, колегія суддів дійшла висновків про те, що місцевий та апеляційний господарські суди в порядку статей 43, 99, 101 Господарського процесуального кодексу України розглядаючи справу, з’ясували в судовому процесі всебічно, повно та об’єктивно всі обставини справи в їх сукупності; дослідили подані сторонами в обґрунтування своїх вимог та заперечень докази; належним чином проаналізували правовідносини, що виникли та існували між сторонами, вірно застосували норми матеріального права, що регулюють спірні правовідносини відтак їх висновки за наслідками розгляду даного спору є  законними та обґрунтованими.

Доводи касаційної скарги суперечать змісту судових рішень та встановленим судами обставинам справи; посилання на порушення судами правил підсудності жодним чином не обґрунтовано; підстав для скасування судових рішень з наведених скаржником мотивів не вбачається.

Керуючись статтями 43, 1117, пунктом 1 статті 1119, статтями 11110, 11111 Господарського  процесуального кодексу України,  Вищий  господарський  суд України

ПОСТАНОВИВ:

Касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Українські комерційні автомобілі" залишити без задоволення.

Постанову Севастопольського апеляційного господарського суду від 26.07.2010 року у справі № 5020-7/014-12/062 Господарського суду міста Севастополя та рішення Господарського суду міста Севастополя від 13.05.2010 року залишити без змін.

Головуючий Т. Дроботова
Судді: Н. Волковицька, Л. Рогач

http://www.arbitr.gov.ua/docs/28_3004319.html

-----------------------------------------------------------------------------------------------
2011 год

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА
01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98

РІШЕННЯ ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 6/544 27.10.11

За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «Українські комерційні автомобілі»
Про перегляд рішення суду за нововиявленими обставинами у справі № 6/544
За позовом Прокуратури міста Севастополя в особі Головного управління житлово-комунального господарства Севастопольської міської державної адміністрації
До Товариства з обмеженою відповідальністю «Українські комерційні автомобілі»
Третя особа Закрите акціонерне товариство «Завод комунального транспорту»
Про спонукання до виконання договірних зобов’язань

Суддя Борисенко І.І.
Представники:
від заявника не з’явився
від стягувача не з’явився
від третьої особи Кузовков А.С

Обставини справи:

Рішенням господарського суду міста Києва № 6/544 від 26.11.2009р. позов прокурора міста Севастополя в інтересах держави в особі головного управління житлово-комунального господарства Севастопольської міської державної адміністрації до товариства з обмеженою відповідальністю «Українські комерційні автомобілі» задоволено, та зобов’язано відповідача виконати умови договору поставки № КП-49/08/01 та поставити позивачу два тролейбуси марки ЛАЗ Е-183, виготовлених ЗАТ «Завод комунального транспорту»загальною вартістю 2 044 000 грн. та стягнуто з ТОВ «Українські комерційні автомобілі»неустойку в розмірі 242 928,00 грн.

15.07.2011р. Товариство з обмеженою відповідальністю «Українські комерційні автомобілі»звернулось із заявою про перегляд судового рішення Господарського суду міста Києва по справі № 6/544 від 26.11.2009р. за нововиявленими обставинами.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.07.2011 справу № 6/544 прийнято до свого провадження суддею Борисенко І.І.

Розглянувши надані учасниками судового процесу документи і матеріали, заслухавши пояснення представників сторін, з’ясувавши обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги і заперечення проти позову, об’єктивно оцінивши в сукупності докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, Господарський суд міста Києва, -

ВСТАНОВИВ:

Між Закритим акціонерним товариством «ЗКТ» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Українські комерційні автомобілі»було укладено Договір посередництва № 07/22 від 01.11.2007 року.

Відповідно до п. 1 цього Договору Посередник (ТОВ«УКА») зобов'язувався від власного імені та за рахунок і в інтересах Виробника (ЗАТ «ЗКТ») реалізовувати за договорами купівлі-продажу продукцію (Товар) вироблену нашим товариством третім особам за ціною, що визначена у специфікаціях до таких договорів.

П. 6.3. Договору посередництва встановлено, що вартість, кількість Товару та строки його оплати й постачання визначаються сторонами за окремими додатками до Договору посередництва по кожній угоді, укладеній Посередником в інтересах Виробника з третіми особами.

Відповідно до п. 6.1. Договору посередництва Посередник зобов'язується забезпечити 100% фінансування кожного укладеного контракту. Також сторонами визначено, що Товар відвантажується за умови здійснення 100% попередньої оплати за весь контракт відповідно до заявки (Додатку до Договору посередництва).

На виконання Договору посередництва Відповідачем було укладено Договір поставки тролейбусів з Позивачем. Для забезпечення виконання цього контракту між ЗАТ «ЗКТ»та ТОВ «УКА»відповідно до п.6.3. Договору посередництва укладено додаток №5 від 28.03.2008 року до Договору посередництва якими визначено найменування, вартість, кількість Товару та строки його поставки.

Так, відповідно до Додатку №5 від 28.03.2008 року до Договору посередництва Посередник замовив виготовлення 9 (дев'яти) тролейбусів Elektro LAZ-12 E-183D1 за ціною 1 022 000,00 грн. за одиницю на загальну вартість замовлення в 9 198 000,00 грн.

Відповідно до п. 4 Додатку №5 від 28.03.2008 року за умови внесення Посередником 100% попередньої оплати партії Товару, Виробник зобов'язався поставити цей Товар в 60 денний строк з моменту отримання грошових коштів на виготовлення транспорту. ТОВ «УКА»сплачено нашому товариству 2 147 600,00 грн. по зробленому замовленню, що складає лише 23% від вартості замовленої партії Товару.

П. 2 додатку №5 від 28.03.2008 року до Договору посередництва передбачено, що ціна на партію замовлених тролейбусів діє за умови отримання Виробником 100% попередньої оплати, яка має здійснитися у визначені строки.

Однак, Відповідачем попередня оплата за партію Товару була здійснена частково. За таких умов ЗАТ «ЗКТ»залишає за собою право відвантажити продукцію на отриману авансову оплату по діючих цінах на момент відвантаження та змінити вартість Товару.

Так, відповідно до п. 6.4. Договору посередництва, у випадку затримки оплати більше ніж 6 (шість) місяців, або припинення бюджетного фінансування з боку Замовників, Виробник відвантажує продукцію на отриману авансову оплату по діючих цінах на момент відвантаження. При цьому Сторони проводять остаточні розрахунки грошовими платежами або поставкою запчастин.

Таким чином, Позивач не виконав свої зобов'язання в частині здійснення 100% передплати замовленої партії Товару, та зробив це частково.

ЗАТ «ЗКТ»приступило до виконання замовлення ТОВ «УКА», та почало будувати тролейбуси у кількості визначеній у додатку №5 від 28.03.2008 року до Договору посередництва. За наявними у ЗАТ «ЗКТ»коштами на виконання замовлення товариство придбало частину комплектації для 9 (дев'яти) тролейбусів ЛАЗ Е-183 та розпочало технологічний процес по кузовному виробництву. В процесі виконання замовлення ЗАТ «ЗКТ»було освоєно всі кошти, що надійшли як попередня оплата від Посередника по Договору посередництва.

Сторонами Договору посередництва було визначено строки у які Товар мав бути переданий Відповідачу. Однак у зв'язку з недоотриманням ЗАТ «ЗКТ»іншої частини коштів для виготовлення замовленої партії Товару повністю, товариство не змогло виконати свої зобов'язання та поставити Посереднику Товар.

Окрім того, суду доведено, що наприкінці 2008 року саме коли відбувалося виробництво замовлених тролейбусів ЛАЗ Е-183 за Договором, суттєво змінилася цінова політика в машинобудуванні. Так, внаслідок настання всесвітньої економічної кризи відбулося швидке зростання курсу валют, що на пряму вплинуло на собівартість продукції, що виробляє ЗАТ «ЗКТ», оскільки 70% сировини(прилади та обладнання), задіяні при комплектації тролейбусу ЛАЗ Е-183 закуповуються нашим товариством на Європейському та Світовому ринках за валюту. Отже зі зростанням курсу валют до національної валюти України відбулося прямо пропорційне зростання собівартості виробництва. За таких умов, ЗАТ «ЗКТ» за умови часткового фінансування виробництва Відповідачем, стало не в змозі виконати таке замовлення без збільшення ціни за Товар.

Також, п.6.6. Договору посередництва визначено, що за умови зростання вартості комплектуючих більш ніж на 3%, що придбаються за валюту (рубель, долар США, евро), або із зміною курсу національної валюти України по відношенню до провідних світових валют більше ніж 5%, вартість продукції визначається Виробником на момент відвантаження Товару, за фактом розрахунку собівартості на основі вартості комплектуючих в момент відвантаження та їх наявності на складі Виробника.

При цьому, відповідно до п.6.7. Договору посередництва нова вартість продукції встановлюється між Виробником та Посередником згідно довідок Торгово-Промислової Палати України. Отримані довідки Торгово-Промислової Палати, є невід'ємними частинами Договору з дати їх отримання з подальшим підписанням додаткової угоди до Договору або без її підписання.

Також Сторони Договору посередництва домовилися, що при зростанні рівня інфляції більш ніж на 3%, та у випадках, передбачених п. 6.6. Договору, Виробник звертається до Торгово-Промислової Палати України за отриманням відповідної довідки, якою визначається зростання відпускної ціни. Такі довідки є обґрунтованими для використання по контрактам з поставок та вказані в них калькуляції вартості є прийнятними для виконання таких угод на поставку тролейбусів споживачам. Висновок або довідка ТПП у таких випадках приймається Сторонами, як вартість продукції на день відвантаження Товару та є обов'язковою для сторін з моменту отримання такої довідки (п.6.7. Договору посередництва).

На виконання вищевказаних положень Договору посередництва за наявності обставин які впливають на здороження виробництва тролейбусів ЛАЗ Е-183 ЗАТ «ЗКТ»на протязі 2009-2010р.р. зверталося до Торгово-Промислової Палати України за отриманням відповідних довідок для визначення собівартості виробництва та визначення прийнятної ціни реалізації тролейбуса ЛАЗ Е-183.

Відповідно до довідки Торгово-Промислової Палати України від 16.12.2009 року №19-08-3/1212 встановлено, що зростання відпускної ціни на тролейбус модель ЛАЗ E183D1 для поставок у 2009-2010 роках є обґрунтованою та вказана в калькуляції ціна 1 800 000,00 грн. є прийнятною для виконання договорів на поставку цих тролейбусів.

Відповідно до висновку Торгово-Промислової Палати України від 21.04.2010 року №19-09/382/2 встановлено, що станом на квітень 2010 року відпускна ціна транспортного засобу торгової марки ЛАЗ а саме: тролейбус Electro LAZ-12 E-183D1 становить 2 319 212 грн. та є прийнятною для виконання угод на поставку зазначеної продукції з урахуванням типу та виду.

Таким чином, за умови невиконання Посередником свого обов'язку по Договору посередництва щодо здійснення повної 100% передплати замовленої партії тролейбусів ЛАЗ Е-183 по додатку №5 від 28.03.2008 року до Договору посередництва та за наявності відповідних довідок ТПП України між сторонами Договору посередництва встановлено нову вартість тролейбуса ЛАЗ Е-183 яка становить 2 319 212 грн.

При цьому за умови отримання від Відповідача 2 147 600,00 грн., що приблизно дорівнює нинішній ринковій вартості виробництва 1 тролейбусу ЛАЗ Е-183, ЗАТ «ЗКТ»має змогу поставити Відповідачу лише 1 тролейбус ЛАЗ Е-183 на суму здійснених Посередником оплат та таким чином виконати свої зобов'язання перед ТОВ «УКА»по Договору посередництва.

ТОВ «УКА»зверталося до товариства з претензією від 27.05.2011 року №02/35 з вимогами поставити 2 тролейбуси ЛАЗ Е-183 за ціною 1 022 000,00 грн. за одиницю та тим самим забезпечити виконання Відповідачем рішення суду по справі №6/544. ЗАТ «ЗКТ»відповіддю на претензію від 22.06.2011 року відхилило вимоги ТОВ «УКА»у зв'язку з неможливістю виконати поставку на старих умовах по вартості Товару, та у зв'язку з тим що, відповідно до наведених довідок ТПП України між сторонами встановлено нову ринкову вартість тролейбусу Electro LAZ-12 E-183D1 в умовах неповної попередньої оплати Посередником замовленої партії тролейбусів по Додатку №5 від 28.03.2008 року до Договору посередництва.

Вищевказані факти мали місце на момент розгляду справи господарським судом міста Києва, проте учасники процесу не знали про їх існування та не могли надати суду такі докази на підтвердження відповідних обставин. При цьому, ЗАТ «Завод комунального транспорту»участі у розгляді справи у суді не приймало та у зв'язку з цим не мало змоги надати суду відповідні докази про наявність вищевказаних обставин, що мають значення для розгляду справи та обов'язково мали бути досліджені судом.

У зв'язку з тим, що виконання Договору постачання напряму пов'язано з виконанням Договору посередництва, то судовий процес по справі №6/544 щодо виконання умов Договору поставки впливає на права та обов'язки ще одного учасника виробництва.

Відповідно до ст. 112 ГПК України, господарський суд може переглянути прийняте ним судове рішення, яке набрало законної сили, за нововиявленими обставинами. Підставами для перегляду судових рішень господарського суду за нововиявленими обставинами є істотні для справи обставини, що не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою, на час розгляду справи.

Таким чином, суд вважає, що вищенаведені обставини виробництва та постачання тролейбусів підпадають під ознаки нововиявлених обставин у розумінні ст.112 ГПК України та впливають на прийняття рішення по справі.

Таким чином, позовні вимоги в цій частині є обґрунтованими, підтверджені доказами, а отже є всі підстави для їх задоволення.

У зв'язку з наведеними нововиявленими обставинами, в тому числі обставинами виробництва та постачання тролейбусів у товариства, як Постачальника за Договором, відсутня вина за порушення зобов'язання, що є підставою для відмови у позові в цій частині.

Відповідно до ч. З ст. 550 ЦК України, кредитор не має права на неустойку в разі, якщо боржник не відповідає за порушення зобов'язання.

Відповідно до ст. 617 ЦК України, особа, яка порушила зобов'язання, звільняється від відповідальності за порушення зобов'язання, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку або непереборної сили.

Договір поставки №КП- 49/08/01 від 28.03.2008 року укладений з Позивачем саме на виконання Договору посередництва №07/22 від 01.11.2007 року, який в свою чергу укладений з виробником тролейбусів ЗАТ «Завод комунального транспорту».

За таких умов, неможливість виконання поставки за Договором посередництва виробником тролейбусів призвело до неможливості виконання Договору поставки товариством перед замовником товару.

Таким чином, ТОВ «Українські комерційні автомобілі»не з власної вини порушило зобов'язання за Договором поставки. При цьому, такий випадок не може підпадати під ознаки, визначені ч.2 ст. 617 ЦК України, як то недодержання своїх обов'язків контрагентом боржника, оскільки обидва договори регламентують один взаємопов'язаний процес від виробництва товару до його реалізації.

Частиною 1 ст. 614 ЦК України визначено, що особа, яка порушила зобов'язання, несе відповідальність за наявності її вини (умислу або необережності), якщо інше не встановлено договором або законом. Особа є невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання зобов'язання.

Суду доведено, що ТОВ «Українські комерційні автомобілі»вжило всіх заходів, що залежали від товариства, щодо належного виконання Договору поставки. Проте в даному випадку виконання поставки по Договору, за умови неповної оплати Позивачем замовленої ним партії товару, залежить лише від виробника тролейбусів та умов в яких він опинився після зростання собівартості виробництва.

За таких умов, стягнення з ТОВ «Українські комерційні автомобілі»пені задоволенню не підлягає.

Витрати по оплаті держмита та інформаційно-технічного забезпечення судового процесу згідно ст.49 ГПК України покладаються на Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська лізингова компанія».

Згідно ч. 5 ст. 114 ГПК України за результатами перегляду судового рішення приймається рішення - у разі зміни або скасування рішення.

Керуючись ст.49, 82-85, 112-114, 116-118 Господарського процесуального кодексу України, суд -

В И Р І Ш И В:

Рішення господарського суду міста Києва від 26.11.2009 у справі №6/544 змінити.

Позов задовольнити частково.

Зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Українські комерційні автомобілі” (03124, м. Київ, б-р. Лепсе, 6, код ЄДРПОУ 33440482, п/р 260016746 в ВАТ "УПБ” у м. Києві, МФО 300205) виконати зобов'язання за умовами Договору від 28 березня 2008 року № КП-49/08/01 шляхом поставки на користь Головного управління житлово-комунального господарства Севастопольської міської державної адміністрації (99011, м.Севастополь, вул. Леніна,2) 1 (одного) тролейбуса марки ЕІеktro LAZ-12, виготовлених Закритим акціонерним товариством "Завод комунального транспорту” (79026, м.Львов, вул. Стрійська, 45, код ЄДРПОУ 32483661) загальною вартістю 2 319 212,00 грн. протягом 10 днів з моменту набрання чинності рішення по цій справі.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Українські комерційні автомобілі” (03124, м. Київ, б-р. Лепсе, 6, код ЄДРПОУ 33440482, п/р 260016746 в ВАТ "УПБ” у м. Києві, МФО 300205) в дохід Державного бюджету України 85 грн. державного мита та 236 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Накази видати відповідно до ст. 116 ГПК України.

В решті позовних вимог в частині поставки та вимог в частині стягнення неустойки відмовити.

Рішення набирає законної сили в порядку, встановленому ст.85 Господарського процесуального кодексу України.
Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку та в строки, встановлені ст. 93 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя І.І.Борисенко

http://forums.mashke.org/cgi-bin/forum.cgi?n=1&a=lm&t=3583&ft=1&s=nd&fm=4450&lm=4450

Просмотров: 3565
Комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]


Общие ресурсы

Случайное фото
Новые комментарии
Грунтовка, конечно. После какого-то ДТП всю переднюю часть приводили в
-Интересное фото, вопрос а нижняя часть несущая металлическая покрыта
Всех грозятся перекрасить в "так называемый бред".
Сатурн тоже перекрасят в так называемый "бренд"
Да, кунг от 131. А модные колпаки, похоже, от нефаза
Будка вроде от А 451 АТ 92, который не видать давно: 
Подновили его. И будку поменяли
Да, похоже на то. А колесо это - запаска хундая, которая хранится под
Есть много вакантных мест на них, устраивайтесь работать на предприяти
Не знаю, я только последствия видел, скорее догнал.
Это ему колесо прилетело в лоб или догнал хундая?
Хотелось бы по подробнее увидеть Молодёжный,Норд и Персей